אותנטי שטיחים ופרקטים,שטיחים קלאסיים

 

 

שטיחים קלאסיים

    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 21
שטיח אתני קלאסי 21
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 39
שטיח אתני קלאסי 39
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 26
שטיח אתני קלאסי 26
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 27
שטיח אתני קלאסי 27
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 28
שטיח אתני קלאסי 28
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 53
שטיח קלאסי 53
 ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 54
שטיח קלאסי 54
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 55
שטיח קלאסי 55
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 56
שטיח קלאסי 56
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 57
שטיח קלאסי 57
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 58
שטיח קלאסי 58
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 24
שטיח אתני קלאסי 24
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 20
שטיח אתני קלאסי 20
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 23
שטיח אתני קלאסי 23
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 29
שטיח אתני קלאסי 29
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 30
שטיח אתני קלאסי 30
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 31
שטיח אתני קלאסי 31
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 32
שטיח אתני קלאסי 32
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 33
שטיח אתני קלאסי 33
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 34
שטיח אתני קלאסי 34
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 35
שטיח אתני קלאסי 35
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 36
שטיח אתני קלאסי 36
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 37
שטיח אתני קלאסי 37
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי מדליון ירוק
שטיח קלאסי מדליון ירוק
599.00  ₪399.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 59
שטיח קלאסי 59
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 68
שטיח קלאסי 68
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי מדליון אדום
שטיח קלאסי מדליון אדום
599.00  ₪399.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי טבריז כחול
שטיח קלאסי טבריז כחול
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי טבריז אדום
שטיח קלאסי טבריז אדום
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי טבריז אוף-וויט
שטיח קלאסי טבריז אוף-וויט
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי בוכרה בריק 233
שטיח קלאסי בוכרה בריק 233
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 1141
שטיח אתני קלאסי 1141
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי טבריז טורכיז59348906
שטיח קלאסי טבריז טורכיז59348906
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 3611
שטיח אתני קלאסי 3611
3,990.00  ₪2,190.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 63
שטיח קלאסי 63
 ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 64
שטיח קלאסי 64
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 25
שטיח אתני קלאסי 25
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 67
שטיח קלאסי 67
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 40
שטיח אתני קלאסי 40
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 70
שטיח קלאסי 70
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 71
שטיח קלאסי 71
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 72
שטיח קלאסי 72
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 73
שטיח קלאסי 73
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 74
שטיח קלאסי 74
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 75
שטיח קלאסי 75
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 76
שטיח קלאסי 76
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי אפגני77
שטיח קלאסי אפגני77
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי אפגני 78
שטיח קלאסי אפגני 78
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 2115804562
שטיח אתני קלאסי 2115804562
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 65
שטיח קלאסי 65
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 169
שטיח קלאסי 169
2,199.00  ₪1,199.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח אתני קלאסי 38
שטיח אתני קלאסי 38
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 346156022848337895
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 346156022848337895
1,190.00  ₪590.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור אפגני לאופר2 מטר מספר 44
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור אפגני לאופר2 מטר מספר 44
3,390.00  ₪1,590.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור אפגני לאופר2 מטר מספר 4437126784
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור אפגני לאופר2 מטר מספר 4437126784
1,390.00  ₪790.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר מספר 66
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר מספר 66
1,390.00  ₪790.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי טבריז תכלת
שטיח קלאסי טבריז תכלת
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי משי 270
שטיח קלאסי משי 270
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי משי 271
שטיח קלאסי משי 271
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי משי 273
שטיח קלאסי משי 273
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 166
שטיח קלאסי 166
2,199.00  ₪1,199.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 34
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 34
1,190.00  ₪590.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 168
שטיח קלאסי 168
2,199.00  ₪1,199.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 33
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 33
1,190.00  ₪590.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי אפגני משי 440
שטיח קלאסי אפגני משי 440
3,990.00  ₪1,990.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 110
שטיח עגול 1.2 קלאסי 110
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 113
שטיח עגול 1.2 קלאסי 113
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 115
שטיח עגול 1.2 קלאסי 115
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 117
שטיח עגול 1.2 קלאסי 117
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 118
שטיח עגול 1.2 קלאסי 118
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח משי עגול 1.2 קלאסי 9983672339
שטיח משי עגול 1.2 קלאסי 9983672339
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 121
שטיח עגול 1.2 קלאסי 121
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח עגול 1.2 קלאסי 119
שטיח עגול 1.2 קלאסי 119
1,990.00  ₪890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי נגו 125
שטיח קלאסי נגו 125
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 167
שטיח קלאסי 167
2,199.00  ₪1,199.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 81
שטיח קלאסי 81
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 41
שטיח זיגלר קלאסי 41
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 42
שטיח זיגלר קלאסי 42
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 43
שטיח זיגלר קלאסי 43
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 44
שטיח זיגלר קלאסי 44
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 45
שטיח זיגלר קלאסי 45
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח זיגלר קלאסי 46
שטיח זיגלר קלאסי 46
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי אפגני 79
שטיח קלאסי אפגני 79
1,899.00  ₪599.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי מלכותי 89
שטיח קלאסי מלכותי 89
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי תכלת 112
שטיח קלאסי תכלת 112
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי ורנה 2
שטיח קלאסי ורנה 2
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 3461560228
שטיח בונו קלאסי משי פרוזדור לאופר2 מטר 3461560228
1,190.00  ₪590.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

 שטיח משי עגול 1.6 קלאסי 99
שטיח משי עגול 1.6 קלאסי 99
2,990.00  ₪1,690.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי ורנה 248236885
שטיח קלאסי ורנה 248236885
1,960.00  ₪1,290.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 82
שטיח קלאסי 82
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 83
שטיח קלאסי 83
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 84
שטיח קלאסי 84
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 85
שטיח קלאסי 85
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 86
שטיח קלאסי 86
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 87
שטיח קלאסי 87
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 88
שטיח קלאסי 88
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 89
שטיח קלאסי 89
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 90
שטיח קלאסי 90
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 91
שטיח קלאסי 91
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי 92
שטיח קלאסי 92
2,990.00  ₪1,890.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי ורנה 3
שטיח קלאסי ורנה 3
1,960.00  ₪999.00 

spacer
    spacer
spacerspacer

שטיח קלאסי שחור
שטיח קלאסי שחור
599.00  ₪399.00 

spacer 

 
  
spacer
דף הבית   |   אודותינו   |  פרקטים   |  שטיחים   |   מועדון לקוחות   |   תחזוקת שטיחים   |  צרו קשר   |  מבצעים

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz